Z M D W D V Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

1.  101e Nijmeegse 4 Daagse
Tijdens de 101e Nijmeegse 4 daagse was Groot Gestel met maar liefst 30 deelnemers vertegenwoordigd.
Alle 30 deelnemers hebben de 4 dagen uitgelopen met goed resultaat!!

2.  Wandel 4 daagse Rüdesheim
We gaan met 45 personen wandelen in de omgeving van Rüdesheim aan de Rijn.
Het eventuele restant van de reissom dient uiterlijk op 15 augustus 2017 te worden overgemaakt op  rekening:
NL 14 RABO 0133677540  t.n.v. Wandelsportvereniging Groot Gestel onder vermelding van: Rüdesheim en uw naam en voornaam.

3.  Contributie 2018
Denk er s.v.p. aan vóór 1 september a.s. je contributie voor 2018 te voldoen.
Dit i.v.m. het tijdig opgeven aan de Koninklijke Wandelsport Bond Nederland.
LETOP: de contributie van de KWBN voor 2018 is verhoogd van €12 naar €14.
Dat betekent dat de contributie voor het Groot Gestel + KWBN lidmaatschap wordt aangepast.
€29 voor lidmaatschap Groot Gestel + lid van de KWBN
€15 voor alleen lidmaatschap Groot Gestel
Schrijf het bedrag over naar rekening: NL14RABO0133677540 ten name van Wandelsportvereniging Groot Gestel
en onder vermelding van je naam en voornaam. De contributie loopt van januari 2018 t/m december 2018.


4.  Oproep binnenlandcommissie
Wie wil, bij voorkeur in koppels van 2 personen, routebeschrijvingen controleren?
Te beginnen met de routes in gebieden, die veranderd zijn. (Máximakanaal en Aa)
Hopelijk kunnen er minimaal 2 koppels gevormd worden. Zij gaan met de oude routebeschrijving op pad en kijken waar deze beter kan en/of eventueel mooier.
Ze koppelen dat terug naar Franny van Geest en Paul Rutten, die dan de aanpassingen definitief maken.
Gegadigden kunnen zich melden bij Paul Rutten per e-mail of telefonisch 06-23180472


5.  Wandelplus
Zaterdag 26 augustus gaan we wandelen in de Groote Peel.
Opgeven kan nog tot 6 augustus door overmaken van 12,50 € op de rekening van de vereniging onder vermelding van "wandelplus Groote Peel".


6.  Evenementen in 2018
Noteer alvast in je agenda van 2018 de volgende data:
Zondag 6 mei voor de Clubdag naar De Lutte (Overijssel).
28 september t/m 1 oktober voor de buitenlandreis. Deze keer gaan we naar “Klein Zwitserland” in Luxemburg.


Het bestuur:
Theo van der Steen, voorzitter
Henk van Rijnsoever, secretaris
Greet Boelens, penningmeester
Gerry van de Westelaken, bestuurslid
Paul Rutten, bestuurslid